APARTAMENTY MGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA


z siedzibą w Krakowie, 30-509 Kraków, ul. Kalwaryjska 6, NIP 679-308-32-47, Regon 122608572 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000425947 kapitał zakładowy 50 000 zł apartamenty@mgk.com.pl